Курс “Рак на гърдата”

Ежегодният курс “Рак на гърдата” вече има две издания, 2021 и 2022.

Курсът през 2022 се проведе на 24 и 25 Септември в Заседателната зала на Медицински комплекс “Д-р Щерев” (8 етаж). Целта на научното събитие беше разширяване на възможностите за обучение на българските специализанти и млади лекари, ангажирани в грижата за пациентите с рак на гърдата. Програмата се съдържаше четири научни сесии и две практически работилници (Дебелоиглена биопсия на лезии и на гърдата и Балинтова група) представени от шестнадесет български и международни лектори. Повече са събитието можете да прочетете тук.

Курсът през 2021 се проведе на 13 Септември съвместно с Медицински Университет Плевен и беше част от XVIII Международната медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. Програмата се състоеше от две сесии представени от седем български и международни лектори. Повече са събитието можете да прочетете тук.