Uncategorized

  • Проблемът за рака на гърдата в България

    Според данни на Българския национален раков регистър (НРР), ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване в България. От 2012 година насам в България се диагностицират между 3500 и 4000 нови случая на рак на гърдата. В последните години броят на регистрираните случаи намалява, едно поради липсата на данни в НРР от много болници, но най-вече заради намаляването на населението на България, което беше отчетено и при последното преброяване през 2021. Така освен преблемът за високата честота на онкологични заболявания като цяло в последните години, демографското състояние на държавата идва и проблемът за липсата на данни за тези заболявания. България е единствената страна на Балканите, която има национален раков регистър.…