Мисия

Нашата мисия е да подобрим преживяемостта и качеството на живот на пациентите с рак на гърдата в България, като за тази цел си сътрудничим с медицински специалисти, различни организации в България и чужбина, а също и с пациентите и пациентските застъпници.

Работим активно за подобряване обучението на специалистите, професионално ангажирани с рака на гърдата в България, като вярваме, че това ще допринесе и за подобряване на онкологичната грижа.

Основни цели на Сдружението са:

1. Да подобрява преживяемостта на пациентите с рак на гърдата в България

2. Да подобрява онкологичната грижа за пациентите с рак на гърдата в България и други страни

3. Да подпомага обучението на професионалистите агнажирани с диагностиката и лечението на рака на гърдата

4. Да подобри информираността и да подкряпя пациентите с рак на гърдата в България.