ДАРЕНИЕ

Ако желаете да подкрепите сдружението можете да направите финансово дарение по следната сметка :

IBAN: BG88BPBI79401091300301

BIC: BPBIBGSF

Юробанк България АД

Титуляр на сметката : “БДРГ”