ДАРЕНИЕ

Българско дружество за борба с рака на гърдата и други гинекологични тумори е сдружение с нестопанска цел. Приходите на дружеството идват само от дарения и спонсорства. Ако желаете да подкрепите Сдружението можете да се свържете с нас или да направите финансово дарение по следната сметка :

IBAN: BG88BPBI79401091300301

BIC: BPBIBGSF

Юробанк България АД

Титуляр на сметката : “БДРГ”

Ако желаете да бъдете споменати като дарители на нашият сайт, моля да ни изпратите писмо на следният адрес : bbcancerassociation@gmail.com

Вашите пари ще бъдат изпозлвани за изпълняване на мисията и целите на Сдружението, а именно

  1. Да подобрява преживяемостта на пациентите с рак в България.
  2. Да подобрява онкологичната грижа за пациентите с рак в България и други страни.
  3. Да подпомага обучението на професионалистите ангажирани с диагностиката и лечението на рака.
  4. Да подобри информираността и да подкрепя пациентите с рак в България.

В момента основни дейности на дружеството са:

  1. Разработване и подръжка на мобилното приложение LIFE. LIFE е пациентски дневник, който има за цел да подобри качеството на живот на пациентите с рак на гърдата и да съхрани информация за състоянието на лечението на рака на гърдата в България.
  2. Да организира пациентски беседи на различни теми, по които няма нужната достоверна информация.
  3. Да организира обучителни курсове за студенти, специализанти и млади лекари, с които да подобри образованието им и нивото на грижата за онкологични пациенти в България
  4. Да подкрепя специализанти и специалисти в тяхното обучение и кариерно развитие. По тази точка бихме искали да можем да осигурим стипендия за обучение на млади колеги в чужбина в сертифицирани световно признати центрове, както и посещението им на международни конгреси, свързани с рака на гърдата и гинекологичните тумори.

Д-р. Светослава Стефанова

Нели Христова Георгиев / Ангел Генов

Мерк, Шарп и Доум България ЕООД (MSD)

Рош България ЕООД

Каталиста ООД

Синмед България ООД