Стипендия 2022

През 2022 година подкрепихме участието на студент 6та година в МУ-София – КAPILRAJ  RAVENDRAN с 500 лв за участието му на международния конгрес по (био)медицинси науки (ISCOMS) в Грьонинген, Нидерландия с постер на тема:  „Differences in epidemiology, biology and survival of patients with invasive ductal and invasive lobular breast cancer in Bulgaria