За нас

Създадохме Българско Дружество за борба с Рака на Гърдата (БДРГ) в началото на 2022 година – 01/03/2022. То е сдружение с нестопанска цел в частна полза според Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). От декември 2022 година решихме да разширим дейността си и да добавим към нашите цели и грижата за гинекологичните тумори. Така вече сме “Българско Дружество за борба с Рака на Гърдата и други гинекологични тумори” (БДРГ), Bulgarian Breast and other gynecological Cancer Association (BBCA).

В Управителния съвет (УС) на Дружеството са двама лекари – Д-р Мариела Василева, специалист хирург и д-р Елица Валериева, специалист акушер-гинеколог.

Мисия

Нашата мисия е да подобрим преживяемостта и качеството на живот на пациентите с рак на гърдата и други гинекологчини тумори в България, като за тази цел си сътрудничим с медицински специалисти, различни организации в България и чужбина, а също и с пациентите и пациентските застъпници.

Работим активно за подобряване обучението на специалистите, професионално ангажирани с рака на гърдата в България, като вярваме, че това ще допринесе и за подобряване на онкологичната грижа.

Основни цели на Сдружението са:

1. Да подобрява преживяемостта на пациентите с рак в България.

2. Да подобрява онкологичната грижа за пациентите с рак в България и други страни.

3. Да подпомага обучението на професионалистите ангажирани с диагностиката и лечението на рака.

4. Да подобри информираността и да подкрепя пациентите с рак в България.