Програма на курс “Рак на гърдата” 2022

Работен език – български и английски език

24 Септември 2022 – Събота

08:30-09:15 Регистрация

09:15-09:30 Откриване и добре дошли – Д-р Мариела Василева/ Д-р Елица Валериева, МК „Д-р Щерев“ Представяне на Българско дружество за борба с рака на гърдата

09:30-11:00 Скрининг и диагностика на рака на гърдата

Модератор Доц. Десислава Костова-Лефтерова

09:30- 09:55 Национални препоръки за скрининг на рака на гърдата в Австрия – Д-р Биргит Амрот, Отделение по образна диагностика, Медицински Университет Инсбрук, Австрия (лекцията е на английски език)

09:55- 10:20 Състояние на скрининга за рак на гърдата в България – Д-р Гаврил Наков – УМБАЛ Аджибадем Токуда, София

10:20-10:45 Безопасност на методите за образна диагностика на лезиите на гърдата – Доц. Десислава Костова-Лефтерова, Медицински Университет Плевен

10:45-11:00 Дискусия

11:00-11:30 – Кафе пауза

11:30-13:30 Изграждане на терапевтичен план при пациенти с рак на гърдата

Модератор Доц. Д-р Свилен Маслянков

11:30-11:55 Насоки за поставяне на правилна патологична диагноза – Д-р Александрина Влахова, Катедра по патология, Медицински Университет София, УМБАЛ „Александровска“

11:55-12:20 Неоадювантна системна терапия – настоящи препоръки – Д-р Маргарита Таушанова, МБАЛ Надежда, София.

12:20-12:45 Интраоперативна ехография при неплапиращи се лезии на гърдата – д-р Валентин Иванов, Отделение по хирургия, УМБАЛ Каспела Пловдив, Медицински Университет Пловдив.

12:45-13:15 Таргетна аксиларна дисекция след неоадювантна системна терапия – Д-р Цветомир Иванов, МБАЛ Сърце и мозък Плевен

13:15-13:30- Дискусия

13:30-14:15 – Обяд

14:15 – 16:15 Работилница 1 – Дебелоиглена биопсия и маркиране на лезиите на гърда – Д-р Биргит Амрот и Д-р Силке Хаусхамер (уъркшопът е на англисйки език)

16:15-16:30 Кафе пауза

16:30-17:00 Подходи в подобряване на качеството на живот на пациентите с рак на гърдата

16:30- 17:00 – ePROMS в България – мобилно приложение за подобряване качеството на живот – Д-р Мариела Василева, МК „Д-р Щерев“, Медицински Университет Плевен, Българско дружество за борба с рака на гърдата

17:00 – 17:10 – Връчване на първата награда на Българско дружество за борба с рака на гърдата – Д-р Мариела Василева, Д-р Елица Валериева, БДРГ, МК “Д-р Щерев”

18:00 – Обиколка на историческия център на София

19:30 – Вечеря (необходимо е предварително записване)

25 Септември 2022- Неделя

09:30-11:15- Възможности за кариерно развитие в онкологията

Модератор Д-р Елица Валериева

09:30-10:00 – Курсове и стипендии за млади онколози в Европа (гинеколози, хирургични онколози, медицински онколози, лъчетерапевти) – Д-р Мариела Василева, МК „Д-р Щерев“, Медицински университет Плевен

10:00-10:30 –Как се кандидатства за научен грант? – Д-р Кармела Кабалеро, Интернационална група за гърда, Брюксел, Белгия

10:30-11:00 – Етични аспекти в създаването на клинични проучвания – Маг. фармацевт д-р Светослав Стоев, МК „Д-р Щерев“

11:00-11:15 Дискусия

11:00-11:30 – Кафе пауза

11:30-13:00 Отвъд диагнозата «рак на гърдата»

Модератор Д-р Мариела Василева

11:30- 12:00 – Наследствени ракови синдроми – Проф. Д-р Иванка Димова, Медицински Университет София, МК „Д-р Щерев“

12:00-12:30 – Медицински университет Плевен и COSMOS – представяне на първата българска биобанка за туморни тъкани – Доц. Д-р Ангел Йорданов, Медицински Университет Плевен (МеМоМи)

12:30-13:00 – Ефективната комуникация лекар-пациент – Д-р Маргарита Тарейн, УМБАЛ Аджибадем Токуда

13:00-14:00 – Обяд

14:00 -15:30 –Работилница 2 – Балинтова група – Д-р Маргарита Тарейн, УМБАЛ Аджибадем Токуда

За въпроси, свържете се с нас на: bbca.congress@gmail.com